Referencje

Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Sp. z o.o. jako lider sektora usługowego w obszarze ochrony mienia i utrzymania czystości, z powodzeniem prowadzi działalność gospodarczą od 1989 roku.

Długoletnie doświadczenie oraz stawiane nam przez Naszych Partnerów stale rosnące wymagania, pozwoliły na stworzenie dobrze funkcjonującej organizacji. Koncentracja naszych wysiłków na jakości świadczonych usług oraz zaspakajaniu potrzeb rynku, pozwoliła nam na wypracowanie profesjonalnych standardów funkcjonowania.

Ponad
25
lat na rynku


Ochrona mienia i utrzymanie czystości

Profesjonalne usługi w biznesie

Pielęgnacja zieleni

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Klub tenisowy

Zaufali nam